Paretoprincipen

Har du funderat på vilka av de sysslor du utför som verkligen bidrar till dina resultat? Om alla aktiviteter på träning, i skolan eller på jobbet faktiskt bidrar med lika stor del till resultaten? Med största sannolikhet är det inte så. Det är nog så att om du följer 80/20 regeln, eller Paretoprincipen som den också kallas för, är det endast är ca 20 procent av dina aktiviteter som sen bidrar till den största delen av utkomsten.

Vad menas det då egentligen med Paretoprincipen? Hur använder du den för att få det bästa resultatet i ditt liv? 80/20 regeln betyder alltså att endast 20 % av allt det vi gör bidrar till 80 % av det slutliga resultatet. Med andra ord är de flesta av de sysslor vi utför onödiga då de inte tar oss till ett mål eller det slutliga resultatet på en uppgift. personlighetsutveckling paretoprincipenEftersom 80/20 regeln är faktabaserad kan den i själva verket tillämpas på i stort sett allt vi gör. Rent allmänt kan man säga att 20 % av skälen står för 80 % av resultatet. Anledningen till att det också kallas för Paretoprincipen är att det utvecklades av en italiensk professor i ekonomi vid namn Vilfredo Pareto. Vilfredo föddes i mitten av 1800-talet och han kom fram till att 20 % av befolkningen i Italien ägde 80 % av alla egendomarna.

Hur använder man då 80/20 regeln?

Om det nu är så att endast 20 % av alla våra sysslor faktiskt ger ett resultat får vi börja använda 80/20 regeln som ett verktyg för att öka vår produktivitet. Alltså att vi med mindre nerlagd tid får ett bättre resultat. Först och främst bör du välja ut inom vilket område du vill använda dig av 80/20 regeln. Det kan till exempel vara att du vill kunna bli effektivare i ditt plugg. Skriv ner alla aktiviteter du gör för att lära dig något och fundera sedan noggrant ut vilka det är som ger dig det allra bäst resultatet. När du kommit fram till hur det ligger till kan du på ett bättre sätt maximera de aktiviteterna så att du når ditt resultat på ett effektivare och snabbare sätt. Det är fascinerande hur mycket det faktiskt stämmer även det kanske inte är exakt fördelning på siffrorna 80 och 20 procent. Tänk på det nästa gång du gör något på arbetet, i skolan eller kanske tränar inför någon tävling.