Motgångar och Kritik

personlighetsutveckling motgångarNaturligtvis går inte hela våra liv rakt fram utan vi stöter på både backar och kurvor där vi ibland måste ta en motgång för att senare kunna ta oss vidare. Kommer motgångarna dessutom som blixt från en klar himmel när allt bara flutit på under en tid kan det bli både svårt och jobbigt att ta sig vidare. Men motgångar är en del av vår utveckling och något vi ofta kanske behöver för att komma vidare till våra mål. Trots att det ju ibland kan vara väldigt tungt att arbeta i motgång – speciellt om det varit enkelt en lång tid – är det något vi alla kan räkna med att stöta på. Vad är det för motgångar som vi egentligen pratar om? Till exempel kan det vara att om du tränat väldigt mycket och hårt inför en tävling och precis inför tävlingen åker du på en förkylning. Hur och vad kan du då göra för att det ska bli lättare att hantera en motgång? Här får du ett par bra tips att ta med dig på din resa.

  • Dina mål – se över de mål du har och påminn dig själv varför du gör vad du gör
  • Kämpa trots motgång – försök hitta sekundära sätt att komma vidare till ditt mål istället för att ge upp.

Glöm inte att det är en naturlig del av livet att stöta på motgångar och ju bättre vi blir på att hantera dessa desto fortare kan vi uppnå våra mål.

Kritik

Lär dig hantera den kritik du troligtvis kommer att stöta på. Oavsett om det är en konstruktiv eller oberättigad kritik är det ett måste att kunna besvara den på ett bra sätt och dessutom kunna göra något bra utav det. Att inte känna sig motarbetad utan behålla sin positiva attityd oavsett om kritiken är berättigad eller inte är viktigt. När du stöter på
negativ och destruktiv kritik är det egentligen bäst att bara ignorera den. Den som ger dig kritiken förväntar sig troligtvis en reaktion men om kritikern då inte får det så är ju det hela över. Sjunk aldrig så lågt som till din kritikers nivå och om du känner personlighetsutveckling kritikatt du måste försvara dig är det bäst att göra det på det sättet som kan ge dig fördelar och inte tvärtom. Oavsett hur kritiken ser ut måste du fortsätta din tro på dig själv och hålla huvudet högt. Får du konstruktiv kritik bör du absolut lyssna på din kritiker och tänka över vad det är personen säger. Dock bör du inte bara lyssna på en person och innan du gör ändringar är det klokt att rådgöra med fler källor. Känner du att kritiken du får inte är konstruktiv men däremot berättigad bör du be kritikern förklara mer ingående vad som menas. Om du tycker att den kritik du får är värdefull för dig är det lämpligt att tacka din kritiker för feedbacken. Det är en konst att lära sig hantera kritik på rätt sätt men det är nog så viktigt att kunna då det är en väsentlig del vägen till framgång.